κ§π“ŠˆπšπšŠπš—πšŒπš’ πšπšŽπš‘πšπ“Š‰κ§‚

πš†πš‘πšŠπš πš’πšœ πš’πš πšŠπš—πš πš‘πš˜πš  πšŒπšŠπš— 𝚒𝚘𝚞 𝚞𝚜𝚎 πš’πš?✎

Here are some examples of fancy text

β˜… εŒšε„δΈ¨ε‡ δΉ‡δΈ‚δΉ‡

β˜… ⓕⓐⓝⓒⓨ β“•β“žβ“β“£

β˜… ( Ν‘Β° ͜ Ν‘Β°)

β˜… π•Ώπ–π–Š π•Ώπ–Žπ–’π–Šπ–˜

β˜… 🐞 ⋆ πŸ‘ πŸŽ€ π’Έπ“Šπ“‰π‘’ πŸŽ€ πŸ‘ ⋆ 🐞

--

--

Happily hopping up and down on the cryptocurrency markets

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store